Malgrat que en la constitució de Bolvent (Bolets Ventura), ja es contempla la possibilitat de recuperar la comercialització de Bolets i Tòfona, el cert és que inicialment, només es desenvolupa la divisió comercial de la confiteria.

Uns anys més tard i essent viable desenvolupar les dues, aprofitant la mateixa estructura, s'inicia de nou l'activitat comercial del bolet i la tòfona.

Aquesta decisió va resultar ser un important encert perquè, a dia d'avui, representa el pes important de facturació de l'empresa i ens ha permès créixer i consolidar-nos com a empresa de distribució en el mercat, tant en l'àmbit nacional, com també europeu.

En els darrers anys la cultura gastronòmica ha facilitat molt la difusió del consum d'aquests productes i a poc a poc ens hem anat especialitzant en els diferents formats de presentació, disposant de productes en fresc, deshidratat i congelat, facilitant i garantint d'aquesta manera, el servei als nostres clients durant les diferents èpoques de l'any.

Sota la marca Ventura els oferim els bolets deshidratats, característics per la seva conservació natural, sense additius.

L'amor que sentim per la natura, ens ha portat des de fa anys a treballar els nostres productes amb una acurada producció artesanal. Manipulats a la Comarca del Bages, arriben a la seva taula per garantir un món de sabors en els seus plats.

 

Bolets ventura: del bosc a la seva taula, sense additius

Fresc

gallery_frescosgallery_frescosgallery_frescosgallery_frescosgallery_frescosgallery_frescos

Deshidratat

gallerygallerygallerygallerygallerygallery

Congelat

gallery_congelatgallery_congelatgallery_congelatgallery_congelatgallery_congelatgallery_congelat